Pripravnici

Ana Andrijašević

tel: +382 69 508 590

e-mail: ana.andrijasevic@jmv.co.me

Tamara Vukašinović

Tel: +382 67 620 493

e-mail: tamara.vukasinovic@jmv.co.me

Dimitrije Šoć

Tel: +382 67 331 286

e-mail: dimitrije.soc@jmv.co.me

Jakša Vuković

Tel: +382 68 814 300

e-mail: jaksa.vukovic@jmv.co.me