Djelatnosti

Statusno pravo

Osnivanje i restrukturiranje privrednih društava; osnivanje djelova stranih društava; korporativno upravljanje; statusni sporovi; trgovinski ugovori; poslovanje privrednih društava; pravna mišljenja; likvidacije i stečajni postupci.

Privatizacija

Due diligence; poštovanje zakona i propisa; pripremanje tendera; preuzimanje kompanija; usklađenost sa pravnim sistemom; dozvole, saglasnosti i odobrenja; pravna mišljenja.

Bankarsko poslovanje i finansije

Usluge i ugovori u vezi sa bankarskim poslovanjem i finansijama; osnivanje i kupovina banaka; sporovi; vansudske prodaje neopokretnosti; naplata potraživanja kroz parnične i izvršne postupke.

Osiguranje

Osnivanje i kupovina osiguravajućih kuća, društava za posredovanje i zastupanje i sl.; dobijanje dozvola i odobrenja.

Pravo konkurencije

Pribavljanje odobrenja; programi poštovanja načela konkurencije; kontrola spajanja preduzeća; zloupotreba dominantnog položaja; istrage u vezi sa konkurencijom; revizije vezane za pitanja konkurencije i monopola.

Radno pravo

Opšta pitanja vezana za radne odnose; interna pravila u vezi sa radnim odnosima; raskidi ugovora i otpuštanja; zapošljavanje stranaca - dozvole saglasnosti, privremeni boravak i sl.; kolektivni ugovori; radni sporovi; savjetovanje pravnih službi; pravna mišljenja.

Poresko pravo

Savjetovanje u vezi sa: oporezivanjem međunarodnih i domaćih korporacija i privrednih društava; savjetovanje u vezi sa PDV, porezom na dohodak fizičkih lica i porezom na dobit pravnih lica, porezom na porez na imovinu i porezom na promet nepokretnosti usluge zastupanja u vezi sa poreskim pravom.

Porodično i nasljedno pravo

Izrada svih vrsta ugovora, savjetovanje i zastupanje pred nadležnim organima.

Tržišta kapitala - hartije od vrijednosti

Osnivanje akcionarskih društava; osnivanje ovlašćenih učesnika na tržištu kapitala; odobrenja, dozvole, saglasnosti.

Energetika

Poštovanje zakona i propisa; koncesije; licence i dozvole; privatizacija; ugovori o pružanju usluga.

Intelektualna svojina

Registrovanje žigova, patenata i dizajna; praćenje, kontrola anuiteta i obnavljanje žigova, patenata i dizajna; registracija autorskih prava; licenciranje, transfer tehnologije i druge transakcije u vezi sa pravima intelektualne svojine; primjena prava intelektualne svojine; sudski sporovi.

Nepokretnosti

Due diligence; zakupi; savjetovanje u vezi sa koncesijama; savjetovanje u vezi sa izgradnjom; ugovori o izgradnji.

Rješavanje sporova – zastupanje pred sudovima i arbitražama

Stečaj; sporovi preduzeća; arbitraža u trgovinskim sporovima; trgovinske parnice; konkurencija; parnice u vezi sa radnim odnosima; procedure primjene zakona; osiguranje; sporovi u vezi sa intelektualnom svojinom; sporovi u vezi sa poreskim pravom; sporovi iz porodičnog i nasljednog prava; naknade štete.

Krivično pravo

Odbrana u svim vrstama krivičnih postupaka.